Trygghet och ansvar

Det är viktigt att du som kund, förutom att du är nöjd med våra tjänster, också känner dig trygg med vår personal. Vår värdegrund baseras på att vi förvaltar våra kunders förtroenden, och därmed ser vi denna del som avgörande för att skapa långsiktiga kundrelationer.

Pigan strävar efter att du som kund alltid ska få samma piga som utför våra städtjänster. Vi måste dock reservera oss för eventuell sjukdom och semesterperioder. Skulle detta vara fallet får du alltid information om detta innan städningen påbörjas.

All personal på Pigan har genomgått internutbildning och lyder under sekretesslagen. Samtliga har även skrivit på ett tystnadspliktsavtal förelagt med vite.

Vid nyanställning kräver vi utdrag ur polisens belastningsregister och vi har fasta och säkerhetsmedvetna rutiner gällande nycklar, koder, larm och andra personliga uppgifter.

Skulle en olycka inträffa har Pigan en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador på person och egendom som vår personal orsakat.

Vi har kvalitetsgaranti, vilket innebär att vi åtgärdar det du inte är nöjd med. Reklamation ska göras senast två dagar efter utförd städning. Vi kan i vissa fall friskriva oss ansvar från oönskat resultat. Detta om exempelvis en fönsterruta är trasig innan städningen påbörjas vilket resulterat i att vi inte kan tvätta den. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss för vidare information.