Priser och betalning

Våra priser utgår alltid från dina behov och önskemål. Det skiljer även i pris beroende på om du beställer enstaka städningar eller om du är abonnemangskund hos oss.

Städningen debiteras per arbetstimme. Konkret innebär detta att en timmes städning utförd av två pigor debiteras som två arbetstimmar. Det tillkommer även en inställelseavgift per städtillfälle. Vid frågor kring debitering och avgifter är du välkommen att kontakta oss!

Vid abonnemangsstädning sker betalningen månadsvis via faktura. När sista städningen för månaden är utförd skickas faktura via mail eller post till kunden. Vid enstaka städtillfällen sker betalningen direkt efter utförd städning.

Vid RUT-avdrag har Pigan 10 dagar netto. Utan RUT-avdrag har Pigan 30 dagar netto.

Vid frågor angående RUT-avdrag kan du läsa mer här eller så är du välkommen att kontakta oss!