Miljö

Vi arbetar dagligen för en renare och mer hållbar miljö. Detta genom att majoriteten av våra produkter har en Svanen-märkning och därmed miljöklassade. Vi har även en stor miljömedvetenhet vad gäller bland annat vattenförbrukning under våra städningar och utsläpp vid bilkörning till och från våra kunder etc.